• 20.03.2018 14:24:19

Windy ułatwieniem dla niepełnosprawnych

Windy dla niepełnosprawnych  nie są ułatwieniem, ale jedyną szansą na normalne funkcjonowanie osób poszkodowanych przez los

Całe szczęście, przystosowywanie różnego rodzaju budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych staje się powoli normą. Widoczne przy schodach windy dla niepełnosprawnych nie świadczą wcale o nagłym przypływie tolerancji i zauważeniu potrzeb osób w podeszłym wieku i inwalidów. Ich instalacja to konieczność.

Każdy z nas może stać się ofiarą wypadku lub choroby, która pozbawi nas możliwości swobodnego poruszania się o własnych siłach. Dostosowywanie przestrzeni publicznej dla takich osób nie jest zatem kwestią samej empatii, a po prostu świadectwem myślenia przyszłościowego. Nie należy odwracać oczu od osób poszkodowanych przez los i lekceważyć ich potrzeb, gdyż nigdy nie wiemy, kiedy znajdziemy się na ich miejscu.

Jeśli ktokolwiek w twojej rodzinie i wśród twoich znajomych nie może się samodzielnie poruszać, a zwykłe schody stanowią dla niego barierę nie do pokonania, pomóż mu.  Poinformuj go chociaż o możliwości  przystosowania domu do swoich potrzeb i pokaż stronę http://lifts4u.pl. Windy dla niepełnosprawnych są coraz częściej spotykane nie tylko w budynkach instytucji publicznych, ale także w prywatnych domach, pozwalając ich mieszkańcom na prowadzenie normalnego życia i swobodnego funkcjonowania. Dzięki technice, coraz więcej osób odzyskuje wolność  w obrębie własnego domu, bowiem niepełnosprawność nie powinna jej nikogo pozbawiać. 

Trochę o liczbach